Race – wyścig dronów

Pierwszy Wyścig Dronów

Oficjalne wyniki wyścigów Dron Race:

 

Wyścig modeli wielowirnikowców po wyznacoznej trasie z przeszkodami.
Modele zdalnie sterowane będą pilotowane metodą FPV (na podstawie obrazu z kamery zamontowanej w modelu).

Wyścig polegać będzie na przeleceniu swoim modelem wyznaczonej przez organizatora trasy w jak najkrótszym czasie. Wyścigi odbywać się będą grupami po 3-5 zawodników i będą podzielone na kilka przelotów.

Szczegółowy opis  DRON Race.
Niniejszy zapis ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnego przebiegu Wyścigu.

 1. Warunkiem uczestnictwa w wyścigach jest:
 2. Rejestracja na stronie dronfestiwal.pl do 14.05.2015
 3. Ponowna rejestracja w dniu zawodów w godzinach 9-10
 4. Przygotowanie się i modeli do zawodów zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie: http://dronfestiwal.pl/?page_id=472
 5. Po rejestracji organizator wywiesi listy startowe
 6. Zawodnicy zobowiązani są zapoznać się z listami startowymi oraz przebywać na terenie wyścigów tak żeby sprawnie na wezwanie organizatorów stawić się do wyścigu
 7. Organizatorzy będą przed każdą kolejką wyczytywać zawodników. Czas między kolejnymi biegami wynosi 5 minut. Jeśli zawodnik nie stawi się na swój bieg otrzymuje za ten bieg zero punktów i nie ma szansy powtarzania biegu.
 8. Każdy bieg będzie wyglądał następująco:
 9. Wyczytanie przez organizatorów listy na bieg
 10. W ciągu 5 minut zawodnicy powinni zająć wyznaczone dla nich miejsce a model postawić we wskazanym miejscu na torze. Nie latać! To tzw czas przygotowawczy. W tym i tylko tym czasie można włączać nadajniki video.
 11. Na komendę „lot zapoznawczy” każdy z zawodników może wykonać jedno okrążenie a następnie wylądować w polu startowym. Maksymalnie w ciągu 2 minut każdy z zawodników powinien zakończyć okrążenie testowe i oczekiwać modelem w polu startowym
 12. Każdy wyścig (bieg) poprzedzi sygnał dźwiękowy: 3 krótkie, jeden długi. W ciągu 3 krótkich sygnałów należy włączyć silniki ale wystartować można dopiero w czasie trwanie długiego sygnału. Szybsze przelecenie linii startu oznacza falstart. Jeśli ten sam zawodnik spowoduje więcej niż 1 falstart w danym biegu otrzymuje za ten lot 0 punktów.
 13. Każdy z biegów składa się z 5-ciu okrążeń
 14. Organizatorzy rejestrują czas i kolejność minięcia linii mety
 15. Po zakończeniu biegu, organizator ogłasza możliwość wejścia na teren trasy w celu zabrania modeli. Nie szybciej.
 16. Jeśli w czasie biegu któryś z modeli rozbije się lub w inny sposób unieruchomi nie należy modelu zabierać z trasy wyścigu w czasie jego trwania. W wyjątkowych przypadkach może to zrobić tylko organizator lub osoba przez niego wyznaczona.
 17. Generalnie zabronione jest wchodzenie na trasę wyścigu (obszar zagrodzony siatką) bez zgody organizatorów
 18. Organizator w miarę przebiegu wyścigu na podstawie osiągnięć zawodników będzie generował kolejne listy do biegów w kolejnych etapach wyścigu (półfinały, finały, itp.) Dlatego zawodnicy są zobowiązani śledzić listy startowe na kolejne biegi. Listy wywieszane będą przy stanowisku organizatorów

Uwagi ogólne:
1. Surowo zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek lotów na terenie całego obiektu PPNT, w tym także w sektorach w których rozgrywany jest wyścig. Latać można jedynie w swojej kolejce wyścigów (biegach) zgodnie z wyczytaniem i tylko po wyznaczonej trasie wyścigu

 1. Surowo zabronione jest także włączanie nadajników video lub innych urządzeń, które mogą zakłócić loty innym zawodnikom w czasie trwania całego wyścigu. Wszelkie testy video i rc można przeprowadzać w czasie przygotowawczym przed swoim biegiem.
 2. Organizatorzy dołożą wszelkich starań w celu zabezpieczenia wyścigu, uczestników, widzów i infrastruktury. Niemniej za szkody spowodowane przez zawodnika odpowiedzialność ponosi sam zawodnik. Dlatego ubezpieczenie OC zawodnika jest wysoce pożądane.
 3. Każdy zawodnik, uczestnik, widz zobowiązany jest do bezwzględnego wykonywania poleceń organizatora i obsługi
 4. W przypadku stwierdzenia u zawodnika niesportowego zachowania, oszukiwania, itp organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika
 5. Na terenie PPNT obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych a miejsca dla palących znajdują się w wyznaczonych punktach.

Udział w DRON Festiwal oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu

 

Regulamin zawodów – klasy modeli – kliknij

 

 Lista zawodników Dron Race.

 

Trening FPV – PPNT

Przygotowania do Dron Festiwal

Loty FPV na sali:

Race kopter – Warszawa

Race kopter group meeting