Regulamin Wyścigu Dronów

REGULAMIN  WYŚCIG DRONÓW – DRONE RACE

Wyścig modeli wielowirnikowców po wyznaczonej trasie z przeszkodami. Modele zdalnie sterowane będą pilotowane metodą FPV (na podstawie obrazu z kamery zamontowanej w modelu).

Zapisy na wyścig przyjmujemy do 14 maja
w dniu festiwalu należy zarejestrować się w godzinach 9-10 na terenie parkingu podziemnego PPNT (sektor H)
Proszę przygotować informację o podstawowej i 3 zapasowych częstotliwościach video 

Zasady:
Udział w zawodach będzie mógł wziąć każdy posiadający odpowiedni model i umiejętności do jego pilotowania
Istnieje ograniczona liczba miejsc więc w przypadku większej ilości zgłoszeń organizator może zarządzić dodatkową klasyfikację przed zawodami lub zamknąć listę zgłoszeń po osiągnięciu maksymalnej dopuszczalnej do zawodów ilości

Wyścig polegać będzie na przeleceniu swoim modelem wyznaczonej przez organizatora trasy w jak najkrótszym czasie. Wyścigi odbywać się będą grupami po 3-5 zawodników i będą podzielone na kilka przelotów.
Wyścigi będą przeprowadzone w 3 klasach

Klasy modeli:

250 limitowana
parametry:

– 4 silniki max
– odległość między silnikami: max 250mm +10%
– śmigła: max 5″
– rozmiar silnika (liczony jako iloczyn: szerokość statora * wysokość statora silnika): max 120
Parametr kategoryzujący silniki. W tym rozmiarze mieszczą się wszystkie małe silniki, np: 1804, 1806, 2204 ale już np. 2206 nie
– moc silnika (liczona jako iloczyn KV * ilość cel pakietu napędowego lipo): max 7500

250 nielimitowana
parametry:
– 4 silniki max
– odległość między silnikami: max 250mm +10%
– bez limitu: rozmiar śmigieł, rozmiar i moc silnika

klasa otwarta
bez ograniczeń klas wyżej wymienionych
Jedyne ograniczenia to waga modelu gotowego do lotu: <2.5kg

Pozostałe wymagania techniczne
Modele muszą być pilotowane metodą FPV
Modele muszą być w związku z tym wyposażone w sprzęt do zdalnego sterowania oraz FPV (zakres 5.8GHz, możliwość zmiany kanałów – na żądanie organizatorów)
Zawodnik musi posiadać także własny nadajnik RC oraz część odbiorczą video (odbiornik + monitor/gogle).
Zawodnik powinien posiadać własny model. W zawodach można użyć maksimum 3 własne modele, które zmieniać będzie można jedynie przed kolejnym przelotem konkursowym

Organizator dołoży wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo dla zawodników, obsługi oraz widzów. Niemniej za ew. szkody w zdrowiu i mieniu wyrządzone w trakcie trwania imprezy odpowiadają ich sprawcy

NAGRODY:
Nagrody oraz puchary będą przyznane za zajęcie jednego z 3 miejsce
1-Miejsce Mistrz Drone Race 2015
2-Miejsce
3-Miejsce
Czwarta nagroda zostanie przyznana za najbardziej efektowny lot.

Wśród wszystkich uczestników wyścigu zostaną rozlosowane upominki i nagrody.

Dokładna lista nagród zostanie opublikowana na stronie:
www.dronfestiwal.pl w późniejszym terminie.

___

Udział w konkursach oznacza pełną akceptacje powyższych regulaminów