O Festiwalu

DRON Festiwal. 16 maja 2015. Gdynia. PPNT

W jeden dzień 3 niezależne wydarzenia ze słowem „dron” w nazwie.

 1. Festiwal filmów
  To przegląd filmów nakręconych przy użyciu dronów. Filmy może zgłosić każdy, profesjonalista i amator.
  Filmy zostały podzielone na 3 kategorie: Scenes, Story i Fun.
  Na tą chwilę zostało nadesłane już ok. 50 filmów. Filmy można nadsyłać do końca kwietnia
  W dniu festiwalu zostaną wyświetlone wszystkie filmy. Finał i wręczenie nagród przewidziane jest na godzinę 19-stą
 2. DRON Race – wyścig
  Wystartuje w parking podziemnym pod PPNT ok. godziny 11stej. Konkurencja polegać będzie na przeleceniu dronem wyznaczonej trasy w jak najkrótszym czasie.
  Drony pilotowane będą metodą FPV – czyli w oparciu o obraz z kamery zainstalowanej w modelu. Latanie w ciasnych pomieszczeniach wymaga od pilotów najwyższych umiejętności.
  Zapowiada się emocjonujący spektakl. Zapisy na wyścig są możliwie do 10-go maja. Startować można w 3 kategoriach. Zapisy i regulamin na stronie festiwalu.
 3. Wystawy, prezentacje, warsztaty
  W trakcie trwania całej imprezy na holach PPNT zaprezentują swoje produkty firmy związane z tematem dronów i filmowania z powietrza. Swoje drony zaprezentują hobbyści związani w największym polskim forum rc&fpv: rc-fpv.pl Będzie możliwość oglądania modeli i osprzętu, porozmawiania z konstruktorami, wymiany doświadczeń, itp.
  Bardzo ważnym elementem tego bloku będą unikatowe prelekcje przeprowadzone przez specjalistów i adresowane do pilotów i użytkowników dronów.
  I tak: będą przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego z materiałem dotyczącym prawnych regulacji związanych z użytkowaniem dronów, zasad zdobywania uprawnień, perspektyw rozwoju branży, itp. Będzie bardzo ciekawa prezentacja przeprowadzona przez pracownika PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej) a w niej jakże ważna i ciekawa kwestia korzystania z przestrzeni powietrznej. Bo jak wiadomo niebo nad nami nie jest niczyje a poruszanie się po nim dronem może stwarzać sytuacje niebezpieczne…. Spotkanie z prawnikiem powinno wyjaśnić m.in. kwestie konsekwencji jakie może spowodować latanie dronem w miejscach niedozwolonych.

 

Cele programowe festiwalu:

– Przegląd i promocja filmów realizowanych
przy pomocy „dronów”
– popularyzacja nowoczesnej techniki,
– edukacja młodzieży
– promocja Polski jako innowacyjnego, nowoczesnego Państwa.
– wyłonienie i nagrodzenie najcenniejszych utworów
oraz ich twórców
– organizację wyścigu pilotów FPV (Drone Race)

Program festiwalu – kliknij

 

I. ORGANIZACJA FESTIWALU

1. Termin Festiwalu – 16 maj 2015

2. Organizator Festiwalu: Fotokopter
www.Fotokopter.pl

3. Producent Festiwalu: KH Project

4. Nadzór nad Festiwalem sprawuje Rada Programowo-Artystyczna, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatorów Festiwalu.

Rada powołuje 4 – osobowe Jury wraz z Przewodniczącym.

Członkowie Jury nie mogą być pracownikami Organizatorów.

6. Producent Festiwalu powołuje Biuro Organizacyjne Festiwalu, które bezpośrednio wykonuje prace związane z przygotowaniem i przebiegiem Festiwalu.

Festiwal tworzą:

Jarosław Krzyśków – pomysłodawca, organizator, dyrektor artystyczny
Krzysztof Hilbrycht, dyrektor programowy, organizator
Krzysztof Kasprzycki – organizator, Dron Race
Jarosław Listkowski – organizator, Dron Race
Artur Rurarz – organizator, Prezentacje, Targi

Jan Bielawski – video
Justyna Pokrzywnicka – Social Media, Komunikacja
Iwona Bolt – PR
Natalia Gromow – PR

II. REALIZACJA

Szczegółowo opisana w Regulaminie festiwalu

III. SPRAWY KOŃCOWE

1. W ciągu 3 miesięcy od zakończenia Festiwalu Dyrektor Festiwalu przedstawi Radzie Programowo – Artystycznej sprawozdanie finansowe.
2. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie