Regulamin konkursu filmowego

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO

1. W konkursie biorą udział filmy, w kategoriach wymienionych poniżej zgłoszone przez twórców. Termin zgłoszenia upływa: 02 maja 2015 r. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza zgłoszenia opracowanym przez Biuro Organizacyjne Festiwalu.

2. Nadsyłać można wyłącznie filmy swojego autorstwa, do których – zarówno obrazu jak i dzwięku posiada się prawa autorskie. Wszelkie naruszenia ww praw oznaczać będą dyskwalifikację filmu w konkursie. Jednocześnie Organizator oświadcza, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prezentowanie zgłoszonych do konkursu filmów do których (obraz, dzwięk, treść) uczestnik nie posiada praw autorskich. Pełną odpowiedzialność  za taką sytuację ponosi uczestnik konkursu. Ponadto organizator nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane w filmach treści, wyrażane poglądy, itp.

3. Nadesłanie filmu do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: pokazywanie filmu na Dron Festiwalu, na umieszczenie na stronie internetowej DronFestiwalu oraz na kanałach Youtube (i innych) organizatora DronFestiwalu. Organizator ma pełną swobodę do wykorzystywania nadesłanych na Dron Festiwal filmów, w całości lub fragmentach, w ramach samego DronFestiwalu oraz działań promocyjnych przed i po festiwalu. Organizator nie ingeruje w filmy za wyjątkiem ew. dodania napisów i loga Dron Festiwalu.

4. O zakwalifikowaniu filmu do konkursu decyduje Rada Programowo – Artystyczna.

Listę zaproszonych na Festiwal gości polskich i zagranicznych, których koszty udziału w Festiwalu pokrywają Organizatorzy ustala Rada Programowo – Artystyczna. Udział w Festiwalu zaproszonych gości musi być potwierdzony do 30 kwietnia 2015 r.


GŁÓWNE NAGRODY REGULAMINOWE

przyznaje powołane przez Radę Programowo – Artystyczną Jury w następujących kategoriach:

Scenes: myśl przewodnia w tej kategorii to jakość filmowa ujęć z powietrza, czystość, prowadzenie kamery, itp

Story: filmy przedstawiające jakąś historię, opisujące wydarzenie

Fun: łamanie barier, szalone przeloty, dynamika i wyzwania – to słowa charakteryzujące filmy w tej kategorii

NAGRODY INTERNAUTÓW
przyznają wyłącznie internauci przez głosowanie na stronie www.dronfestiwal.pl
Punktacja na podstawie ilości „lubię to” dla danego filmu na kanale Youtube Dron Festwialu:
https://www.youtube.com/channel/UCsoIjnikdNvF3-MoxwPgbuQ/playlists
B
rane będę pod uwagę „lubię to” dodane w okresie między 30.04.2015,23.59 a 14.05.2015, 23:59

Jeśli uczestnik konkursu filmowego nie chce brać udziału w konkursie o nagrodę internautów to proszę o zaznaczenie tego w uwagach przy formularzu zgłoszeniowym oraz o przysłanie filmu w 2 wersjach: wersja pełna konkursowa i krótki spot, który zostanie umieszczony na kanale konkursowym YouTube. Nie oznacza to jednak, że pkt. 3 regulaminu konkursu filmowego traci swoją moc, Organizator nadal ma prawo do wykorzystywania filmu w całości lub fragmencie w ramach samego DRON Festiwalu oraz działań promocyjnych przed i po festiwalu. 

 

Czas trwania filmu to maksymalnie 5 minut. Dopuszcza się użycie ujęć nie tylko z pokładu drona, jednak ich długość nie powinna przekraczać 25% całej długości filmu.
Wielkość pliku <1GB
Jeden użytkownik może wystawić na konkurs maksymalnie po dwa filmy w każdej kategorii.
Nadesłany film nie może mieć charakteru komercyjnej reklamy.

Jury przyznaje nagrody spośród 3 nominowanych kandydatów w każdej kategorii.

 

___

Udział w konkursach oznacza pełną akceptacje powyższego regulaminu